02. september 2013

Fraktali in mandale

Beseda mandala izhaja iz Sanskrta in pomeni ''krog''. 

V različnih duhovnih tradicijah se mandala uporablja za osredotočanje in kot pomoč pri meditaciji. Njena simbolična narava lahko pomaga pri doseganju globljih ravni nezavednega in izkušnji enosti vsega.

Spodaj sta dve moji mandali, ki sta nastali pri ustvarjanju fraktalov. 
Mandale.si pa o mandalah pravi še tole:

''Pomen besede Mandala je krog. Lahko bi jo označili, kot vrsto sakralne umetnosti, ki nastane v obliki kroga, vendar je mandala veliko več od tega. Mandala je posvečen prostor, preslikava sveta, ki v sebi nosi vse bistvene aspekte življenja. Mandale so univerzalne – najdemo jih praktično povsod. Skozi zgodovino so jih ustvarjali v neštetih oblikah in z najrazličnejšimi nameni:

- kreativno izražanje,
- dekoracija,
- sprotitev in meditacija,
- učenje,
- molitve in blagoslovi,
- zdravljenja in terapije,
- povezovanje z božanskim

Z mandalami lahko delamo na različne načine: Lahko preučujemo že obstoječe mandale, barvamo vzorce mandal ali jih ustvarjamo sami. Risanje mandale je čudovita kreativna terapija za ustvarjalce vseh starosti in sbosobnosti. Je oblika aktivne meditacije, ki sprošča telo, um in čustva, spodbuja kreativnost in osvobaja duha. Blagodejno vpliva tako na odrasle, kot tudi na otroke in pomaga razviti koncenrtacijo ter osredotočenost. Najvišji cilj dela z madalami pa je, da nam pomaga doseči harmonijo med zunanjim svetom in notranjimi stanji zavesti.''